Karen Vernimmen

Wie was Karen

Karen werd geboren op 9 oktober 1978 in de “Briel”, thans AZ St-Lucas te Gent.
Haar ouders woonden in Mariakerke, waardoor Karen een “Gentenaar” werd.

Karen groeide samen met haar jongere broer Jeroen op in Lovendegem, waar ze beiden de kleuter- en lagere school ‘De Bron’ doorliepen.
Reeds van jongs af aan kwamen Karen en Jeroen in contact met kinderen en jongeren met een mentale en fysische beperking die verbleven in het nabijgelegen DVC De Triangel, en die school liepen in de school voor Buitengewoon Onderwijs waar haar moeder toen les gaf.
De zorg voor, de beperktheden van, maar vooral de mogelijkheden van deze kinderen en jongeren waren haar niet vreemd.

In 1996, na het middelbaar onderwijs in het St-Pietersinstituut te Gent, koos Karen voor het onderwijs en studeerde in 1999 af aan de Katholieke Hogeschool voor Lerarenopleiding en Bedrijfsmanagement te Gent als (toen nog genaamd) regent Nederlands-biologie-aardrijkskunde met steunvak scheikunde.

In de Kopergieterij te Gent ontdekte ze de kracht van de taal, de improvisatie en het toneel.

Bijzonder waren de jaarlijkse vakanties met het gezin naar Frankrijk en Italië waar zij de mix van een ongedwongen levensstijl, joie de vivre en cultuur opsnoof.

Karen bleef gefascineerd door de impact die evenementen en feestelijkheden allerhande hadden op mensen, en wilde meewerken aan het uitbouwen van activiteiten die mensen samenbrachten.
Dat was de start van haar professionele loopbaan bij de Stad Gent, Dienst Feestelijkheden, waar ze vanaf 2000 meer dan 10 jaar met hart en ziel werkte en de uitdagingen niet uit de weg ging. Eerst als eindverantwoordelijke afdeling Logistiek, waar ze verantwoordelijk was voor de dagelijkse werking van 39 medewerkers, de strategische planning en het aankoopbeleid.
Daarbij organiseerde en coördineerde ze tewerkstellingsprojecten voor o.a. langdurige werklozen en psychiatrische patiënten.

Een paar jaar later werd Karen consulente ‘imagobepalende evenementen’, en stond ze in voor de totale ondersteuning, organisatie en coördinatie van externe grootschalige imagobepalende projecten (o.a. de City Parade, het mee uitbouwen van de Kerstmarkt, het Sinterklaasfeest, de Gentse Feesten, O De Gand, het Lichtfestival, de 11-Juliviering …).

In 2007 vervoegde ze een jaar de Brandweer als consulente openbare veiligheid en gaf ze mede brandtechnisch advies voor manifestaties en evenementen op openbaar en publiek toegankelijk domein, zoals de Gentse Feesten, de aankomst van de Ronde van Frankrijk, het Festival van Vlaanderen…

Een jaar later volgde ze Filip, de liefde van haar leven, naar Zwevegem waar ze in februari 2011 huwden. Een prachtige dag met een stralende Karen, een herinnering die Filip voor altijd zal koesteren.

In 2009 werd Karen ernstig ziek, waarbij de ongeneeslijke en onbehandelbare aandoening LAM (lymfangioleiomyomatose), die vooral haar longen aantastte, werd vastgesteld.
Twee jaar later werd ondersteuning met extra zuurstof noodzakelijk.
Karen zag haar ziekte als een rugzak, die langzaam aan zwaarder werd om dragen. Maar in het gezelschap van mensen die haar nauw aan het hart lagen, kon ze die rugzak even “naast zich neerleggen”.
Niettegenstaande de angst en de onzekerheid had Karen nog hoop op een nieuw, tweede leven door een dubbele longtransplantatie. In oktober 2011 werd ze op de wachtlijst geplaatst.

Wegens de voortschrijdende ziekte keerden Karen en Filip terug naar “haar” Gent, waar ze het werk bij Feestelijkheden deeltijds terug opnam.

Op 22 september 2012 onderging Karen een dubbele longtransplantatie.
Op 25 december 2012 overleed Karen in het UZ Gasthuisberg, Leuven, ten gevolge van ernstige complicaties.

In oktober 2011 postte Karen het volgende op haar facebook-pagina:

“Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning how to dance in the rain.”